تمیز کننده تشک

2 عدد موجود می باشد

مشخصات کلی
اسم محصول: سوما بک
کارایی: پاک کننده و ضد عفونی کننده تشکهای کشتی
فواید: از بین برنده قارچها و باکتری ها و جلوگیری از انتشار بیماریهای پوستی و عفونی که از راه تماس با سطح تشک ایجاد میشود.